02166766957 -02166766927
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

سلف خروجی دستگاه جوش 15:15(200A)

سلف(نویز گیر) خروجی دستگاه جوش مدل ماسفتی یا iGBT نسبت 15:15 T184-26 15:15 1.8mm کد T184 چهار پین با کیفیت هسته عالی و صنعتی

+1
27,500 تومان
+10
25,000 تومان
+50
22,500 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی
موجودی 53

ترانس 250 آمپر دستگاه جوش IGBT

ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 250 یا 200 آمپری کد T63*38*25 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن

+1
150,000 تومان
+10
140,000 تومان
+50
130,000 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی
موجودی 8

ترانس 200 آمپر دستگاه جوش IGBT

ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 200 آمپری کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن

+1
130,000 تومان
+10
117,000 تومان
+50
104,000 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی
موجودی 10

ترانس HS24729 20:4

ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 250 یا 200 آمپری کد T63*32*22*2P 20:4 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن

+1
150,000 تومان
+10
140,000 تومان
+50
130,000 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی
موجودی 3

سلف خروجی دستگاه جوش 15:15(250A)

سلف(نویز گیر) خروجی دستگاه جوش مدل ماسفتی یا iGBT نسبت 15:15 T185-26 15:15 2.0mm کد T185 چهار پین با کیفیت هسته عالی و صنعتی

+1
32,500 تومان
+10
30,000 تومان
+50
27,500 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی
موجودی 70

ترانس HS27739 20:4

ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 250 یا 200 آمپری کد T61*20*AO 20:4 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن

+1
150,000 تومان
+20
140,000 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی
موجودی 0

سلف خروجی دستگاه جوش 15:15(200A)

سلف(نویز گیر) خروجی دستگاه جوش مدل ماسفتی یا iGBT نسبت 15:15 T184-26 15:15 1.8mm کد T184 چهار پین با کیفیت هسته عالی و صنعتی
+1
27,500 تومان
+10
25,000 تومان
+50
22,500 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی

ترانس 250 آمپر دستگاه جوش IGBT

ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 250 یا 200 آمپری کد T63*38*25 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن
+1
150,000 تومان
+10
140,000 تومان
+50
130,000 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی

ترانس 200 آمپر دستگاه جوش IGBT

ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 200 آمپری کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن
+1
130,000 تومان
+10
117,000 تومان
+50
104,000 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی

ترانس HS24729 20:4

ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 250 یا 200 آمپری کد T63*32*22*2P 20:4 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن
+1
150,000 تومان
+10
140,000 تومان
+50
130,000 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی

سلف خروجی دستگاه جوش 15:15(250A)

سلف(نویز گیر) خروجی دستگاه جوش مدل ماسفتی یا iGBT نسبت 15:15 T185-26 15:15 2.0mm کد T185 چهار پین با کیفیت هسته عالی و صنعتی
+1
32,500 تومان
+10
30,000 تومان
+50
27,500 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی

ترانس HS27739 20:4

ترانس خروجی دستگاه جوش مدل iGBT مدل 250 یا 200 آمپری کد T61*20*AO 20:4 کیفیت هسته عالی و صنعتی TDK ژاپن
+1
150,000 تومان
+20
140,000 تومان
اریجینال و با کیفیت عالی
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن
دلیل افزایش قیمت ها