02166766957 -02166766927
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

DS18B20

1Wire Digital Thermometer سنسور اندازه گیری دما با دقت 12 بیت و پروتکل 1Wire

10,200 تومان
+1
9,190 تومان
+20
8,100 تومان
+100
7,310 تومان
اورجینال-کیفیت بالا
موجودی 0

MAX6675ISA PLUS T

اندازه گیری دمای ترموکوپل نوع K از رنج 0 تا 1024 درجه سانتی گراد از طریق پروتکل SPI با دقت 12 بیت Cold-Junction-Compensated K-Thermocoupleto- (Digital Converter (0°C to +1024°C

18,700 تومان
+1
15,900 تومان
+20
15,500 تومان
+50
15,100 تومان
+100
14,700 تومان
اورجینال
موجودی 0

سنسور SHT10 با محافظ نمونه اصلی-دارای گلند و کاور فلزی

سنسور اندازه گیری دما و رطوبت SHT10 با روکش محافظ نمونه اصلی Adafruit Accessories Mesh-protected Weather-proof Temperature/Humidity Sensor - SHT10

176,900 تومان
+1
172,000 تومان
+4
167,700 تومان
+8
164,900 تومان
اورجینال - کیفیت بالا
موجودی 8

سنسور SHT10 نمونه معمولی

سنسور اندازه گیری دما و رطوبت SHT10 نمونه معمولی Adafruit Accessories Mesh-protected Weather-proof Temperature/Humidity Sensor - SHT10

82,400 تومان
+1
80,700 تومان
+5
78,400 تومان
+10
76,700 تومان
اورجینال
موجودی 9

ماژول MAX31865

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال برای اندازه گیری سنسور های دمای RTD مانند PT100 , PT1000 با رابط SPI و دقت اندازه گیری 15 بیت RTD platinum resistance temperature detector module PT100 to PT1000

92,800 تومان
+1
89,100 تومان
+4
86,300 تومان
+10
83,500 تومان
اورجینال
موجودی 4

ماژول SHT30

ماژول سنسور اندازه گیری دما و رطوبت با رابط I2C،دوسیمه Temperature Humidity Sensor Accuracy

49,300 تومان
+1
-223,300 تومان
+5
-226,200 تومان
+15
-229,100 تومان
اورجینال
موجودی 48

ماژول HTU21

ماژول اندازه گیری دما و رطوبت با پروتکل I2C، دوسیمه Temperature and Humidity Sensor Module

+1
42,800 تومان
+3
42,000 تومان
+5
41,300 تومان
اورجینال
موجودی 9

ماژول SHT20

ماژول اندازه گیری دما و رطوبت با رابط I2C،دوسیمه Temperature Humidity Measure Sensor Module

+1
43,500 تومان
+3
42,800 تومان
+5
42,000 تومان
اورجینال
موجودی 9

MAX6675 & K TYPE Thermocouple / ماژول ترموکوپل

ماژول MAX6675 با ترموکوپل نوع K -خروجی دیجیتال با پروتکل SPI و دقت اندازه گیری 12 بیت در محدوده دمای 0 تا 1024 درجه سانتی گراد Cold-Junction-Compensated K-Thermocoupleto- (Digital Converter (0°C to +1024°C

+1
38,300 تومان
+5
36,800 تومان
+20
35,400 تومان
اورجینال
موجودی 42

DS18B20

1Wire Digital Thermometer سنسور اندازه گیری دما با دقت 12 بیت و پروتکل 1Wire
1 تومان
+1
9,190 تومان
+20
8,100 تومان
+100
7,310 تومان
اورجینال-کیفیت بالا

MAX6675ISA PLUS T

اندازه گیری دمای ترموکوپل نوع K از رنج 0 تا 1024 درجه سانتی گراد از طریق پروتکل SPI با دقت 12 بیت Cold-Junction-Compensated K-Thermocoupleto- (Digital Converter (0°C to +1024°C
1 تومان
+1
15,900 تومان
+20
15,500 تومان
+50
15,100 تومان
+100
14,700 تومان
اورجینال

سنسور SHT10 با محافظ نمونه اصلی-دارای گلند و کاور فلزی

سنسور اندازه گیری دما و رطوبت SHT10 با روکش محافظ نمونه اصلی Adafruit Accessories Mesh-protected Weather-proof Temperature/Humidity Sensor - SHT10
12 تومان
+1
172,000 تومان
+4
167,700 تومان
+8
164,900 تومان
اورجینال - کیفیت بالا

سنسور SHT10 نمونه معمولی

سنسور اندازه گیری دما و رطوبت SHT10 نمونه معمولی Adafruit Accessories Mesh-protected Weather-proof Temperature/Humidity Sensor - SHT10
6 تومان
+1
80,700 تومان
+5
78,400 تومان
+10
76,700 تومان
اورجینال

ماژول MAX31865

ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال برای اندازه گیری سنسور های دمای RTD مانند PT100 , PT1000 با رابط SPI و دقت اندازه گیری 15 بیت RTD platinum resistance temperature detector module PT100 to PT1000
6 تومان
+1
89,100 تومان
+4
86,300 تومان
+10
83,500 تومان
اورجینال

ماژول SHT30

ماژول سنسور اندازه گیری دما و رطوبت با رابط I2C،دوسیمه Temperature Humidity Sensor Accuracy
3 تومان
+1
-223,300 تومان
+5
-226,200 تومان
+15
-229,100 تومان
اورجینال

ماژول HTU21

ماژول اندازه گیری دما و رطوبت با پروتکل I2C، دوسیمه Temperature and Humidity Sensor Module
+1
42,800 تومان
+3
42,000 تومان
+5
41,300 تومان
اورجینال

ماژول SHT20

ماژول اندازه گیری دما و رطوبت با رابط I2C،دوسیمه Temperature Humidity Measure Sensor Module
+1
43,500 تومان
+3
42,800 تومان
+5
42,000 تومان
اورجینال

MAX6675 & K TYPE Thermocouple / ماژول ترموکوپل

ماژول MAX6675 با ترموکوپل نوع K -خروجی دیجیتال با پروتکل SPI و دقت اندازه گیری 12 بیت در محدوده دمای 0 تا 1024 درجه سانتی گراد Cold-Junction-Compensated K-Thermocoupleto- (Digital Converter (0°C to +1024°C
+1
38,300 تومان
+5
36,800 تومان
+20
35,400 تومان
اورجینال
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن
تخفیف پاییزه