02166766957 -02166766927
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

بردآردینو UNO R3

برد اردینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل ATMega16U2

73,100 تومان
+1
62,200 تومان
+20
61,200 تومان
+50
52,000 تومان
+100
59,300 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل ATMega16U2

146,200 تومان
+1
140,400 تومان
+5
138,200 تومان
+20
136,100 تومان
+50
133,900 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3 با چیپ CH340G

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل CH340G

+1
157,500 تومان
+5
154,100 تومان
+20
150,800 تومان
+50
146,200 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو NANO

برد اردینو NANO با میکرو کنترلر ATmega328p و با چیپ مبدل CH340G

+1
87,800 تومان
+5
85,500 تومان
+20
83,200 تومان
+50
81,000 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

کابل 50 سانتی متری USB-A TO USB-B

کابل 50 سانتی مناسب برای آردینو های UNO R3 و Mega 2560

+1
9,000 تومان
+11
8,780 تومان
+21
8,550 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو Pro Mini

برد اردینو Pro Mini با میکرو کنترلر ATmega328 با ولتاژ کاری 5 ولت , فرکانس کاری 16MHZ

+1
36,000 تومان
+20
35,400 تومان
+100
34,700 تومان
+200
33,700 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

بردآردینو UNO R3

برد اردینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل ATMega16U2
4 تومان
+1
62,200 تومان
+20
61,200 تومان
+50
52,000 تومان
+100
59,300 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل ATMega16U2
8 تومان
+1
140,400 تومان
+5
138,200 تومان
+20
136,100 تومان
+50
133,900 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3 با چیپ CH340G

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل CH340G
+1
157,500 تومان
+5
154,100 تومان
+20
150,800 تومان
+50
146,200 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو NANO

برد اردینو NANO با میکرو کنترلر ATmega328p و با چیپ مبدل CH340G
+1
87,800 تومان
+5
85,500 تومان
+20
83,200 تومان
+50
81,000 تومان
اورجینال
جدید

کابل 50 سانتی متری USB-A TO USB-B

کابل 50 سانتی مناسب برای آردینو های UNO R3 و Mega 2560
+1
9,000 تومان
+11
8,780 تومان
+21
8,550 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو Pro Mini

برد اردینو Pro Mini با میکرو کنترلر ATmega328 با ولتاژ کاری 5 ولت , فرکانس کاری 16MHZ
+1
36,000 تومان
+20
35,400 تومان
+100
34,700 تومان
+200
33,700 تومان
اورجینال
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن
عید