02166766927 -02166703652
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

کلید فیوز 2 فاز(کلید دستگاه 250 آمپر)

2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا

72,600 تومان
+1
61,700 تومان
+10
57,000 تومان
+50
52,700 تومان
کیفیت بالا-ساخت چین
موجودی 94

کلید 30 آمپر چینی

4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong

20,700 تومان
+1
18,600 تومان
+10
17,600 تومان
+50
16,600 تومان
+200
14,800 تومان
کیفیت قابل قبول ساخت چین
موجودی 19

کلید 30 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong

20,700 تومان
+1
18,600 تومان
+10
17,600 تومان
+50
16,600 تومان
+200
14,800 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
موجودی 34
جدید

کلید 35 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 35 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 35A ZH02-Ax zhuohong

23,100 تومان
+1
21,900 تومان
+10
20,900 تومان
+50
19,900 تومان
+200
18,800 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
موجودی 0

کلید فیوز 2 فاز(کلید دستگاه 250 آمپر)

2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا
3 تومان
+1
61,700 تومان
+10
57,000 تومان
+50
52,700 تومان
کیفیت بالا-ساخت چین

کلید 30 آمپر چینی

4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
18,600 تومان
+10
17,600 تومان
+50
16,600 تومان
+200
14,800 تومان
کیفیت قابل قبول ساخت چین

کلید 30 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
18,600 تومان
+10
17,600 تومان
+50
16,600 تومان
+200
14,800 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
جدید

کلید 35 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 35 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 35A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
21,900 تومان
+10
20,900 تومان
+50
19,900 تومان
+200
18,800 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن