02166766957 -02166766927
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

کلید فیوز 2 فاز(کلید دستگاه 250 آمپر)

2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا

51,200 تومان
+1
43,500 تومان
+10
40,200 تومان
+50
37,200 تومان
کیفیت بالا-ساخت چین
موجودی 10

کلید 30 آمپر چینی

4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong

14,600 تومان
+1
13,100 تومان
+10
12,400 تومان
+50
11,700 تومان
+200
10,500 تومان
کیفیت قابل قبول ساخت چین
موجودی 284

کلید 30 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong

14,600 تومان
+1
13,100 تومان
+10
12,400 تومان
+50
11,700 تومان
+200
10,500 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
موجودی 300
جدید

کلید 35 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 35 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 35A ZH02-Ax zhuohong

16,300 تومان
+1
15,500 تومان
+10
14,700 تومان
+50
14,000 تومان
+200
13,200 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
موجودی 0

کلید فیوز 2 فاز(کلید دستگاه 250 آمپر)

2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا
3 تومان
+1
43,500 تومان
+10
40,200 تومان
+50
37,200 تومان
کیفیت بالا-ساخت چین

کلید 30 آمپر چینی

4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
13,100 تومان
+10
12,400 تومان
+50
11,700 تومان
+200
10,500 تومان
کیفیت قابل قبول ساخت چین

کلید 30 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
13,100 تومان
+10
12,400 تومان
+50
11,700 تومان
+200
10,500 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
جدید

کلید 35 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 35 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 35A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
15,500 تومان
+10
14,700 تومان
+50
14,000 تومان
+200
13,200 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن