02166766957 -02166766927
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

680UF/450V NICHICON

خازنی در رده کیفیت متوسط و قابل قبول و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 60

24,000 تومان
+1
19,800 تومان
+20
19,300 تومان
+100
18,800 تومان
+400
18,300 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 353

470UF/450V NICHICON

نیچیکون-خازنی در رده کیفیت متوسط و قابل قبول و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 50 استفاده عمده در جوش های اینوتری

+1
17,000 تومان
+20
16,250 تومان
+100
16,000 تومان
+499
16,000 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 132

680UF/250V

خازنی در رده کیفیت متوسط و قابل قبول و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 25 در 34 نیچیکون هنگ کنگ استفاده عمده در جوش های اینوتری

+1
7,200 تومان
+20
6,850 تومان
+100
6,600 تومان
+499
6,600 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 200

560UF/450V

نیچیکون-خازنی در رده کیفیت متوسط و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 50 استفاده عمده در جوش های اینوتری

+1
17,000 تومان
+20
16,250 تومان
+100
16,000 تومان
+499
16,000 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 0

820UF/450V

نیچیکون-خازنی در رده کیفیت متوسط و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 60 استفاده عمده در جوش های اینوتری

+1
21,250 تومان
+20
20,750 تومان
+100
20,250 تومان
+499
20,250 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 46

680UF/450V NICHICON 35*50

خازنی در رده کیفیت متوسط و زیر متوسط ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 50

20,000 تومان
+1
16,800 تومان
+20
16,300 تومان
+50
15,800 تومان
+300
15,300 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 183

1000UF/450V

نیچیکون-خازنی در رده کیفیت متوسط و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 60 استفاده عمده در جوش های اینوتری

+1
26,250 تومان
+20
25,750 تومان
+100
25,000 تومان
+499
25,000 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 91

680UF/250V NICHICON 25*45

خازنی در رده کیفیت متوسط و زیر متوسط ساخت چین استفاده در صنایع سبک سایز 25 در 45

+1
6,460 تومان
+30
6,170 تومان
+100
5,950 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 0

470UF/250V NICHICON 25*35

خازنی در رده کیفیت متوسط و زیر متوسط ساخت چین استفاده در صنایع سبک سایز 25 در 35

+1
5,440 تومان
+30
5,270 تومان
+100
5,100 تومان
معمولی -ساخت چین
موجودی 98

680UF/450V NICHICON

خازنی در رده کیفیت متوسط و قابل قبول و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 60
24,000 تومان
+1
19,800 تومان
+20
19,300 تومان
+100
18,800 تومان
+400
18,300 تومان
معمولی -ساخت چین

470UF/450V NICHICON

نیچیکون-خازنی در رده کیفیت متوسط و قابل قبول و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 50 استفاده عمده در جوش های اینوتری
+1
17,000 تومان
+20
16,250 تومان
+100
16,000 تومان
+499
16,000 تومان
معمولی -ساخت چین

680UF/250V

خازنی در رده کیفیت متوسط و قابل قبول و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 25 در 34 نیچیکون هنگ کنگ استفاده عمده در جوش های اینوتری
+1
7,200 تومان
+20
6,850 تومان
+100
6,600 تومان
+499
6,600 تومان
معمولی -ساخت چین

560UF/450V

نیچیکون-خازنی در رده کیفیت متوسط و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 50 استفاده عمده در جوش های اینوتری
+1
17,000 تومان
+20
16,250 تومان
+100
16,000 تومان
+499
16,000 تومان
معمولی -ساخت چین

820UF/450V

نیچیکون-خازنی در رده کیفیت متوسط و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 60 استفاده عمده در جوش های اینوتری
+1
21,250 تومان
+20
20,750 تومان
+100
20,250 تومان
+499
20,250 تومان
معمولی -ساخت چین

680UF/450V NICHICON 35*50

خازنی در رده کیفیت متوسط و زیر متوسط ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 50
20,000 تومان
+1
16,800 تومان
+20
16,300 تومان
+50
15,800 تومان
+300
15,300 تومان
معمولی -ساخت چین

1000UF/450V

نیچیکون-خازنی در رده کیفیت متوسط و معمولی ساخت چین 105 درجه سایز 35 در 60 استفاده عمده در جوش های اینوتری
+1
26,250 تومان
+20
25,750 تومان
+100
25,000 تومان
+499
25,000 تومان
معمولی -ساخت چین

680UF/250V NICHICON 25*45

خازنی در رده کیفیت متوسط و زیر متوسط ساخت چین استفاده در صنایع سبک سایز 25 در 45
+1
6,460 تومان
+30
6,170 تومان
+100
5,950 تومان
معمولی -ساخت چین

470UF/250V NICHICON 25*35

خازنی در رده کیفیت متوسط و زیر متوسط ساخت چین استفاده در صنایع سبک سایز 25 در 35
+1
5,440 تومان
+30
5,270 تومان
+100
5,100 تومان
معمولی -ساخت چین
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن
دلیل افزایش قیمت ها