09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

314,200 تومان
+1
276,400 تومان
+10
271,100 تومان
+50
265,700 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 302

سیم لحیم 250 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

780,800 تومان
+1
687,100 تومان
+10
660,300 تومان
+50
633,400 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 293
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 100گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

341,600 تومان
+1
314,300 تومان
+10
311,500 تومان
+50
308,700 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 200
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 250 گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

854,000 تومان
+1
785,700 تومان
+10
768,800 تومان
+50
752,000 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 160
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

779,600 تومان
+1
686,000 تومان
+10
659,200 تومان
+50
632,400 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 154
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

323,300 تومان
+1
284,500 تومان
+10
270,000 تومان
+50
264,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 144

سیم لحیم 1 کیلویی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

3,050,000 تومان
+1
2,684,000 تومان
+10
2,576,600 تومان
+50
2,469,300 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 40
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,518,900 تومان
+1
1,336,600 تومان
+5
1,303,400 تومان
+20
1,258,800 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 40
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,976,800 تومان
+1
2,619,600 تومان
+5
2,512,200 تومان
+20
2,404,900 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 20
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی خالص(کیفیت بالا)

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب برند Aseran

1,877,000 تومان
+1
1,783,100 تومان
+5
1,770,400 تومان
+20
1,753,000 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 9
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب برند ASA

1,816,000 تومان
+1
1,725,200 تومان
+5
1,712,400 تومان
+20
1,695,000 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 7

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm آساهی اصل

قلع 63/37 قلعی اصل سنگاپور با ارائه بارنامه خريد با خلوص بالای 7 کیفیت بالا ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا اساهی - آسایی ASAHI SOLDER CF-10 ROSIN ACTIVATED CORE WIRE

قیمت 293,800 تومان
اصل سنگاپور(بهمراه بارنامه اصل سنگاپور)
موجودی 0
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن