02166766957 -02166766927
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

کلید فیوز 2 فاز(کلید دستگاه 250 آمپر)

2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا

52,800 تومان
+1
44,900 تومان
+10
41,500 تومان
+50
38,400 تومان
کیفیت بالا-ساخت چین
موجودی 0

کلید 30 آمپر چینی

4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong

15,000 تومان
+1
13,500 تومان
+10
12,800 تومان
+50
12,100 تومان
+200
10,800 تومان
کیفیت قابل قبول ساخت چین
موجودی 256

کلید 30 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong

15,000 تومان
+1
13,500 تومان
+10
12,800 تومان
+50
12,100 تومان
+200
10,800 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
موجودی 264
جدید

کلید 35 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 35 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 35A ZH02-Ax zhuohong

16,800 تومان
+1
16,000 تومان
+10
15,200 تومان
+50
14,400 تومان
+200
13,700 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
موجودی 0

کلید فیوز 2 فاز(کلید دستگاه 250 آمپر)

2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا
3 تومان
+1
44,900 تومان
+10
41,500 تومان
+50
38,400 تومان
کیفیت بالا-ساخت چین

کلید 30 آمپر چینی

4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
13,500 تومان
+10
12,800 تومان
+50
12,100 تومان
+200
10,800 تومان
کیفیت قابل قبول ساخت چین

کلید 30 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
13,500 تومان
+10
12,800 تومان
+50
12,100 تومان
+200
10,800 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
جدید

کلید 35 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 35 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 35A ZH02-Ax zhuohong
1 تومان
+1
16,000 تومان
+10
15,200 تومان
+50
14,400 تومان
+200
13,700 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن