02166766957 -02166766927
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

کلید فیوز 2 فاز(کلید دستگاه 250 آمپر)

2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا

51,200 تومان
+1
46,000 تومان
+10
42,600 تومان
+50
39,300 تومان
کیفیت بالا-ساخت چین
موجودی 0

کلید 30 آمپر چینی

4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong

+1
14,600 تومان
+10
13,800 تومان
+50
13,000 تومان
+200
11,600 تومان
کیفیت قابل قبول ساخت چین
موجودی -1

کلید 30 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong

+1
14,600 تومان
+10
13,800 تومان
+50
13,000 تومان
+200
11,600 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
موجودی 99

کلید فیوز 2 فاز(کلید دستگاه 250 آمپر)

2 فاز - C63-کلید قطع و وصل دستگاه 250 آمپر تکفاز یا دوفاز-دوام و طول عمر بسیار بالا
3 تومان
+1
46,000 تومان
+10
42,600 تومان
+50
39,300 تومان
کیفیت بالا-ساخت چین

کلید 30 آمپر چینی

4 پین (پایه)کلید 30 آمپر 220 ولت سخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
+1
14,600 تومان
+10
13,800 تومان
+50
13,000 تومان
+200
11,600 تومان
کیفیت قابل قبول ساخت چین

کلید 30 آمپر چراغدار چینی

4 پایه- کلید 30 آمپر 220 ولت چراغ دار ساخت چین 30 آمپر واقعی کیفیت خوب 30A ZH02-Ax zhuohong
+1
14,600 تومان
+10
13,800 تومان
+50
13,000 تومان
+200
11,600 تومان
کیفیت خوب ساخت چین
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن