02166766957 -02166766927
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

بردآردینو UNO R3

برد اردینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل ATMega16U2

75,200 تومان
+1
63,900 تومان
+20
62,900 تومان
+50
53,400 تومان
+100
60,900 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل ATMega16U2

150,300 تومان
+1
144,300 تومان
+5
142,100 تومان
+20
139,900 تومان
+50
137,600 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3 با چیپ CH340G

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل CH340G

+1
161,900 تومان
+5
158,400 تومان
+20
154,900 تومان
+50
150,300 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو NANO

برد اردینو NANO با میکرو کنترلر ATmega328p و با چیپ مبدل CH340G

+1
90,200 تومان
+5
87,900 تومان
+20
85,500 تومان
+50
83,200 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو Pro Mini

برد اردینو Pro Mini با میکرو کنترلر ATmega328 با ولتاژ کاری 5 ولت , فرکانس کاری 16MHZ

+1
37,000 تومان
+20
36,400 تومان
+100
35,700 تومان
+200
34,600 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

برد آردینو UNO R3 با چیپ CH340G

برد آردینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل CH340G

48,600 تومان
+1
46,100 تومان
+20
45,600 تومان
+50
45,000 تومان
+100
44,500 تومان
اورجینال
موجودی 0
جدید

بردآردینو UNO R3

برد اردینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل ATMega16U2
4 تومان
+1
63,900 تومان
+20
62,900 تومان
+50
53,400 تومان
+100
60,900 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل ATMega16U2
8 تومان
+1
144,300 تومان
+5
142,100 تومان
+20
139,900 تومان
+50
137,600 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3 با چیپ CH340G

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل CH340G
+1
161,900 تومان
+5
158,400 تومان
+20
154,900 تومان
+50
150,300 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو NANO

برد اردینو NANO با میکرو کنترلر ATmega328p و با چیپ مبدل CH340G
+1
90,200 تومان
+5
87,900 تومان
+20
85,500 تومان
+50
83,200 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو Pro Mini

برد اردینو Pro Mini با میکرو کنترلر ATmega328 با ولتاژ کاری 5 ولت , فرکانس کاری 16MHZ
+1
37,000 تومان
+20
36,400 تومان
+100
35,700 تومان
+200
34,600 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو UNO R3 با چیپ CH340G

برد آردینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل CH340G
3 تومان
+1
46,100 تومان
+20
45,600 تومان
+50
45,000 تومان
+100
44,500 تومان
اورجینال
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن