02166766927 -02166703652
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
فقط کالای موجود
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

339,200 تومان
+1
322,300 تومان
+5
313,900 تومان
+20
308,300 تومان
مالزی -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 20
جدید

سیم لحیم 100گرمی 0.5mm

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

+1
77,500 تومان
+10
76,000 تومان
+50
74,400 تومان
مالزی -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 306
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

+1
171,100 تومان
+10
169,600 تومان
+50
168,200 تومان
مالزی -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 99

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

+1
74,300 تومان
+10
72,800 تومان
+50
71,200 تومان
مالزی-خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 0

سیم لحیم 250 گرمی 0.8mm

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

+1
179,700 تومان
+10
178,100 تومان
+50
176,600 تومان
مالزی -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 117

سیم لحیم 500 گرمیSINSOLD- 0.8mm

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

+1
356,200 تومان
+10
353,100 تومان
+50
350,000 تومان
مالزی -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 14

سیم لحیم 1 کیلویی 0.8mm

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

+1
696,900 تومان
+10
695,400 تومان
+50
693,800 تومان
مالزی -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 20
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

70,800 تومان
+1
69,400 تومان
+10
67,900 تومان
+50
66,500 تومان
مالزی-خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 68
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن