09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

296,100 تومان
+1
260,600 تومان
+10
255,500 تومان
+50
250,500 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 167
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 250 گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

805,000 تومان
+1
740,600 تومان
+10
724,700 تومان
+50
708,900 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 151
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 100گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

322,000 تومان
+1
296,200 تومان
+10
293,600 تومان
+50
291,000 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 142
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

304,800 تومان
+1
268,200 تومان
+10
254,500 تومان
+50
249,500 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 132

سیم لحیم 1 کیلویی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,875,000 تومان
+1
2,530,000 تومان
+10
2,428,800 تومان
+50
2,327,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 119
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,431,800 تومان
+1
1,259,900 تومان
+5
1,228,600 تومان
+20
1,186,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 118
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

734,800 تومان
+1
646,700 تومان
+10
621,400 تومان
+50
596,100 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 111
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,806,000 تومان
+1
2,469,300 تومان
+5
2,368,100 تومان
+20
2,266,900 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 98

سیم لحیم 500 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,437,500 تومان
+1
1,265,000 تومان
+10
1,229,600 تومان
+50
1,189,100 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 87

سیم لحیم 250 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

736,000 تومان
+1
647,700 تومان
+10
622,400 تومان
+50
597,100 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 64
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی خالص(کیفیت بالا)

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب

+1
1,893,100 تومان
+5
1,879,600 تومان
+20
1,861,100 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 39
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب برند ASA

+1
1,797,400 تومان
+5
1,784,100 تومان
+20
1,766,000 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 30
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن