09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

303,800 تومان
+1
267,400 تومان
+10
262,200 تومان
+50
257,000 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 309

سیم لحیم 250 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

755,200 تومان
+1
664,600 تومان
+10
638,600 تومان
+50
612,700 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 303
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 100گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

330,400 تومان
+1
304,000 تومان
+10
301,200 تومان
+50
298,500 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 200
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 250 گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

826,000 تومان
+1
759,900 تومان
+10
743,600 تومان
+50
727,400 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 160
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

754,000 تومان
+1
663,500 تومان
+10
637,600 تومان
+50
611,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 155
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

312,700 تومان
+1
275,200 تومان
+10
261,200 تومان
+50
256,000 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 144

سیم لحیم 1 کیلویی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,950,000 تومان
+1
2,596,000 تومان
+10
2,492,200 تومان
+50
2,388,300 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 40
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,469,100 تومان
+1
1,292,800 تومان
+5
1,260,600 تومان
+20
1,217,500 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 40
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,879,200 تومان
+1
2,533,700 تومان
+5
2,429,900 تومان
+20
2,326,000 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 20
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی خالص(کیفیت بالا)

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب برند Aseran

1,815,400 تومان
+1
1,724,700 تومان
+5
1,712,300 تومان
+20
1,695,500 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 11
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب برند ASA

1,756,400 تومان
+1
1,668,600 تومان
+5
1,656,300 تومان
+20
1,639,500 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 7

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm آساهی اصل

قلع 63/37 قلعی اصل سنگاپور با ارائه بارنامه خريد با خلوص بالای 7 کیفیت بالا ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا اساهی - آسایی ASAHI SOLDER CF-10 ROSIN ACTIVATED CORE WIRE

قیمت 284,100 تومان
اصل سنگاپور(بهمراه بارنامه اصل سنگاپور)
موجودی 0
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن
NEW PRODUNT