09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

PIC16F873A-I/SP

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 7 کیلو بایت و رم 192 بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers

+1
360,000 تومان
+20
358,000 تومان
+40
356,000 تومان
+90
354,000 تومان
اورجینال-تایلند-افزایش شدید قیمت جهانی
موجودی 10

PIC18F2550-I/SP

میکرو کنترلر 8 بیتی میکرو چیپ 28/40/44-Pin, High-Performance, Enhanced Flash, USB Microcontrollers with nanoWatt Technology

+1
241,200 تومان
+6
239,200 تومان
+20
238,000 تومان
اورجینال
موجودی 10

DSPIC30F4013-30I/PT

آی سی پردازنده سیگنال دیجیتال DSP میکروچیپ با فلش 48 کیلو بایت و رم 2 کیلو بایت و فرکانس کاری 40 مگاهرتز dsPIC30F3014/4013 High-Performance, 16-Bit Digital Signal Controllers

958,000 تومان
+1
862,200 تومان
+10
860,400 تومان
+50
858,600 تومان
+100
855,000 تومان
اورجینال - افزایش شدید قیمت جهانی
موجودی 5

PIC10F322-I/P

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 8.96 کیلو بایت و رم 64بایت و فرکانس کاری 16 مگاهرتز 6/8-Pin Flash-Based, 8-Bit Microcontrollers

+1
31,700 تومان
+20
30,700 تومان
+50
29,900 تومان
+100
29,200 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC12F1822-I/SN

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 3.5 کیلو بایت و رم 128 بایت و فرکانس کاری 32 مگاهرتز 8/14-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt Technology

+1
48,000 تومان
+20
47,200 تومان
+50
46,400 تومان
+100
45,600 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC16F630-I/P

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 1.75 کیلو بایت و رم 64 بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 14-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontroller

+1
63,600 تومان
+20
62,400 تومان
+50
61,200 تومان
+100
60,000 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC16F873A-I/SO

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 7 کیلو بایت و رم 192 بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers

+1
146,800 تومان
+10
145,600 تومان
+50
144,800 تومان
+100
143,200 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC16F877A-I/PT

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 14 کیلو بایت و رم 3.6 کیلو بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers

+1
213,600 تومان
+10
212,400 تومان
+50
211,200 تومان
+100
210,000 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC18F14K50-I/SO

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 16 کیلو بایت و رم 768 بایت و فرکانس کاری 48 مگاهرتز 20-Pin USB Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology

+1
200,000 تومان
+10
198,800 تومان
+50
197,600 تومان
+100
196,000 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC18F252-I/SO

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 32 کیلو بایت و رم 1.5 کیلو بایت و فرکانس کاری 40 مگاهرتز 28/40-pin High Performance, Enhanced FLASH Microcontrollers with 10-Bit A/D

+1
1,200,000 تومان
+10
1,196,000 تومان
+50
1,192,000 تومان
+100
1,188,000 تومان
افزایش شدید قیمت جهانی - اورجینال سفارش اروپا
موجودی 5

PIC16F1947-I/PT

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 28 کیلو بایت و رم 1 کیلو بایت و فرکانس کاری 32 مگاهرتز 64-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with LCD Driver with nanoWatt XLP Technology

+1
282,000 تومان
+20
280,800 تومان
+50
279,600 تومان
+100
278,000 تومان
اورجینال
موجودی 4

PIC16F1937-I/PT

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 14 کیلو بایت و رم 512 بایت و فرکانس کاری 32 مگاهرتز 28/40/44-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers

+1
296,800 تومان
+20
296,400 تومان
+50
296,000 تومان
+100
295,200 تومان
اورجینال
موجودی 3
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن