09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

PIC16F873A-I/SP

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 7 کیلو بایت و رم 192 بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers

+1
459,000 تومان
+20
456,400 تومان
+40
453,900 تومان
+90
451,400 تومان
اورجینال-تایلند-افزایش شدید قیمت جهانی
موجودی 10

DSPIC30F4011-30I/P

آی سی پردازنده سیگنال دیجیتال DSP میکروچیپ با فلش 48 کیلو بایت و رم 2 کیلو بایت و فرکانس کاری 30 مگاهرتز dsPIC30F4011/4012 Enhanced Flash 16-Bit Digital Signal Controller

+1
459,000 تومان
+10
453,900 تومان
+50
448,800 تومان
+100
443,700 تومان
اورجینال
موجودی 9

PIC10F322-I/P

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 8.96 کیلو بایت و رم 64بایت و فرکانس کاری 16 مگاهرتز 6/8-Pin Flash-Based, 8-Bit Microcontrollers

+1
40,500 تومان
+20
39,200 تومان
+50
38,200 تومان
+100
37,200 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC16F877A-I/PT

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 14 کیلو بایت و رم 3.6 کیلو بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers

+1
277,800 تومان
+10
276,200 تومان
+50
274,700 تومان
+100
273,100 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC18F14K50-I/SO

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 16 کیلو بایت و رم 768 بایت و فرکانس کاری 48 مگاهرتز 20-Pin USB Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology

357,000 تومان
+1
321,300 تومان
+10
319,900 تومان
+50
318,600 تومان
+100
316,700 تومان
اورجینال
موجودی 5

PIC16F873A-I/SO

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 7 کیلو بایت و رم 192 بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers

+1
217,100 تومان
+10
215,300 تومان
+50
214,200 تومان
+100
211,800 تومان
اورجینال
موجودی 4

DSPIC30F6014A-30I/PF

آی سی پردازنده سیگنال دیجیتال DSP میکروچیپ با فلش 144کیلو بایت و رم 8 کیلو بایت و فرکانس کاری 30 مگاهرتز dsPIC30F3014/4013 High-Performance, 16-Bit Digital Signal Controllers

+1
2,588,800 تومان
+5
2,578,600 تومان
+10
2,568,400 تومان
+50
2,558,200 تومان
اورجینال-افزایش بسیار زیاد قیمت جهانی(قیمت بروز میباشد)
موجودی 3

PIC16F1947-I/PT

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 28 کیلو بایت و رم 1 کیلو بایت و فرکانس کاری 32 مگاهرتز 64-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with LCD Driver with nanoWatt XLP Technology

153,000 تومان
+1
139,200 تومان
+20
138,300 تومان
+50
136,900 تومان
+100
135,500 تومان
اورجینال
موجودی 2

PIC18F26K22-I/SP

میکروکنترلر 8 بیتی با فلش 64 کیلو بایت،رم 3.8 کیلو بایت،ایتپرام 1 کیلو بایت و 25 پین ورودی/خروجی 28/40/44-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology

+1
244,800 تومان
+10
241,700 تومان
+50
238,700 تومان
+100
235,600 تومان
اورجینال
موجودی 0

PIC16F630-I/P

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 1.75 کیلو بایت و رم 64 بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 14-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontroller

65,800 تومان
+1
52,600 تومان
+20
51,400 تومان
+50
50,200 تومان
+100
61,200 تومان
اورجینال
موجودی 0

PIC18F25K80-I/SO

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 32 کیلو بایت و رم 1 کیلو بایت و فرکانس کاری 64 مگاهرتز 28/40/44/64-Pin, Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN™ and nanoWatt XLP Technology

+1
113,300 تومان
+10
111,800 تومان
+50
110,800 تومان
+100
109,700 تومان
اورجینال
موجودی 0

PIC18F46K80-I/P

میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 64 کیلو بایت و رم 3.6 کیلو بایت و فرکانس کاری 64 مگاهرتز 28/40/44/64-Pin, Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN™ and nanoWatt XLP Technology

+1
249,700 تومان
+10
244,300 تومان
+50
242,500 تومان
+100
238,900 تومان
اورجینال
موجودی 0
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن