09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

258,400 تومان
+1
227,400 تومان
+10
225,300 تومان
+50
223,200 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 281

سیم لحیم 250 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

637,100 تومان
+1
560,600 تومان
+10
556,800 تومان
+50
552,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 77
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

256,000 تومان
+1
225,300 تومان
+10
221,000 تومان
+50
216,800 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 35
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

632,700 تومان
+1
556,800 تومان
+10
552,600 تومان
+50
548,300 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 3
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب برند ASA

1,631,100 تومان
+1
1,614,800 تومان
+5
1,604,300 تومان
+20
1,589,900 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 2

سیم لحیم 500 گرمی 0.8mm آساهی اصل

قلع 63/37 قلعی اصل سنگاپور با ارائه بارنامه خريد با خلوص بالای 7 کیفیت بالا ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا اساهی - آسایی ASAHI SOLDER CF-10 ROSIN ACTIVATED CORE WIRE

+1
973,900 تومان
+10
970,400 تومان
+50
967,000 تومان
اصل سنگاپور(بهمراه بارنامه اصل سنگاپور)
موجودی 0

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm آساهی اصل

قلع 63/37 قلعی اصل سنگاپور با ارائه بارنامه خريد با خلوص بالای 7 کیفیت بالا ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا اساهی - آسایی ASAHI SOLDER CF-10 ROSIN ACTIVATED CORE WIRE

قیمت 232,600 تومان
اصل سنگاپور(بهمراه بارنامه اصل سنگاپور)
موجودی 0

سیم لحیم 250 گرمی 0.8mm آساهی اصل

قلع 63/37 قلعی اصل سنگاپور با ارائه بارنامه خريد با خلوص بالای 7 کیفیت بالا ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا اساهی - آسایی ASAHI SOLDER CF-10 ROSIN ACTIVATED CORE WIRE

+1
483,500 تومان
+10
480,000 تومان
+50
476,600 تومان
اصل سنگاپور(بهمراه بارنامه اصل سنگاپور)
موجودی 0

سیم لحیم 1 کیلویی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,511,600 تومان
+1
2,210,200 تومان
+10
2,201,700 تومان
+50
2,193,200 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 0

سیم لحیم 500 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,255,800 تومان
+1
1,105,100 تومان
+10
1,103,000 تومان
+50
1,100,800 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 0
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 100گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

270,500 تومان
+1
248,800 تومان
+10
246,600 تومان
+50
244,400 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 0
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,243,700 تومان
+1
1,094,500 تومان
+5
1,090,200 تومان
+20
1,086,000 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 0
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن