09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 250 گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

798,000 تومان
+1
734,200 تومان
+10
718,400 تومان
+50
702,700 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 150
باکیفیت ترین در ایران

سیم لحیم 100گرمی 0.5mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا SINSOLD

319,200 تومان
+1
293,700 تومان
+10
291,000 تومان
+50
288,400 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 140
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

302,100 تومان
+1
265,800 تومان
+10
252,300 تومان
+50
247,300 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 129

سیم لحیم 1 کیلویی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,850,000 تومان
+1
2,508,000 تومان
+10
2,407,700 تومان
+50
2,307,400 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 119

سیم لحیم 100 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

293,600 تومان
+1
258,300 تومان
+10
253,300 تومان
+50
248,300 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 119
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,419,300 تومان
+1
1,249,000 تومان
+5
1,217,900 تومان
+20
1,176,200 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 118
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

728,500 تومان
+1
641,000 تومان
+10
616,000 تومان
+50
590,900 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 105
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,781,600 تومان
+1
2,447,800 تومان
+5
2,347,500 تومان
+20
2,247,200 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 96

سیم لحیم 500 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,425,000 تومان
+1
1,254,000 تومان
+10
1,218,900 تومان
+50
1,178,800 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 86

سیم لحیم 250 گرمی 0.8mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

729,600 تومان
+1
642,000 تومان
+10
617,000 تومان
+50
591,900 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 55
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب برند ASA

+1
1,781,700 تومان
+5
1,768,600 تومان
+20
1,750,600 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 50
جدید

شمش قلع 1 کیلویی 63/37 ایرانی خالص(کیفیت بالا)

شمش قلع با مقدار 63 درصد قلع - 37 درصد سرب

+1
1,876,700 تومان
+5
1,863,200 تومان
+20
1,845,000 تومان
ساخت ایران- کیفیت قابل قبول
موجودی 24
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن