02166766927 -02166703652
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

بردآردوینو UNO R3

برد اردوینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل ATMega16U2

+1
95,500 تومان
+20
94,000 تومان
+50
91,600 تومان
+100
91,100 تومان
اورجینال
موجودی 83
جدید

برد آردوینو Mega 2560 R3

برد اردوینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل ATMega16U2

+1
200,500 تومان
+5
197,400 تومان
+20
194,300 تومان
+50
191,200 تومان
اورجینال
موجودی 7
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3 با چیپ CH340G

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل CH340G

205,600 تومان
+1
174,800 تومان
+5
171,000 تومان
+20
167,300 تومان
+50
162,300 تومان
اورجینال
موجودی 8
جدید

برد آردوینو NANO

آردوینو نانو Arduino Nano V3.0 با میکرو کنترلر ATmega328p و با چیپ مبدل CH340G

114,600 تومان
+1
95,100 تومان
+5
92,600 تومان
+20
90,100 تومان
+50
87,800 تومان
اورجینال
موجودی 99
جدید

کابل 50 سانتی متری USB-A TO USB-B

کابل 50 سانتی مناسب برای آردینو های UNO R3 و Mega 2560

+1
11,800 تومان
+11
11,500 تومان
+21
11,200 تومان
اورجینال
موجودی 330
جدید

برد آردوینو Pro Mini

برد اردوینو Pro Mini با میکرو کنترلر ATmega328 با ولتاژ کاری 5 ولت , فرکانس کاری 16MHZ

+1
51,700 تومان
+20
50,900 تومان
+100
49,900 تومان
+200
48,300 تومان
اورجینال
موجودی 99
جدید

برد آردوینو UNO R3 با چیپ CH340G

برد آردوینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل CH340G

+1
66,000 تومان
+20
65,200 تومان
+50
64,400 تومان
+100
63,600 تومان
اورجینال
موجودی 76
جدید

بردآردوینو UNO R3

برد اردوینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل ATMega16U2
+1
95,500 تومان
+20
94,000 تومان
+50
91,600 تومان
+100
91,100 تومان
اورجینال
جدید

برد آردوینو Mega 2560 R3

برد اردوینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل ATMega16U2
+1
200,500 تومان
+5
197,400 تومان
+20
194,300 تومان
+50
191,200 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3 با چیپ CH340G

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل CH340G
9 تومان
+1
174,800 تومان
+5
171,000 تومان
+20
167,300 تومان
+50
162,300 تومان
اورجینال
جدید

برد آردوینو NANO

آردوینو نانو Arduino Nano V3.0 با میکرو کنترلر ATmega328p و با چیپ مبدل CH340G
5 تومان
+1
95,100 تومان
+5
92,600 تومان
+20
90,100 تومان
+50
87,800 تومان
اورجینال
جدید

کابل 50 سانتی متری USB-A TO USB-B

کابل 50 سانتی مناسب برای آردینو های UNO R3 و Mega 2560
+1
11,800 تومان
+11
11,500 تومان
+21
11,200 تومان
اورجینال
جدید

برد آردوینو Pro Mini

برد اردوینو Pro Mini با میکرو کنترلر ATmega328 با ولتاژ کاری 5 ولت , فرکانس کاری 16MHZ
+1
51,700 تومان
+20
50,900 تومان
+100
49,900 تومان
+200
48,300 تومان
اورجینال
جدید

برد آردوینو UNO R3 با چیپ CH340G

برد آردوینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل CH340G
+1
66,000 تومان
+20
65,200 تومان
+50
64,400 تومان
+100
63,600 تومان
اورجینال
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن