09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

برد 20 ماسفتی دستگاه جوش بدون ماسفت(هم سه فاز- هم تک فاز)

قابل استفاده برای دستگاه 3 فاز و یا تک فاز -برد 20 ماسفتی بدون ماسفت دستگاه جوش مدل 250 آمپری یا 220 آمپری PCB بسیار باکیفیت و عایق قطعات بالاترین کیفیت برد آبی یا سبز کد AT-315-20D-4O

+1
886,800 تومان
+3
869,400 تومان
+7
854,900 تومان
+10
840,400 تومان
کیفیت بالا
موجودی 36

برد 20 ماسفتی کامل با قسمت کنترل و تغذیه بدون ماسفت

**اولین بار در ایران -تکفازی - با قسمت تغذیه و کنترل کامل-جهت استفاده از چهار خروجی ترانس و ترانس های غیر موازی *** ضخامت مس بسیار بالای 52.5 میکرونی -تقویت مسیر بالا و پایین - 4 خروجی ترانس - سه فاز و تکفاز کد AT-250M-20M-C کیفیت بالا-ضخامت بالا و طول عمر زیاد

1,586,700 تومان
+1
1,459,700 تومان
+3
1,415,300 تومان
+5
1,370,800 تومان
+10
1,326,400 تومان
ضخامت بالا-کیفیت بسیار بالا - ساخت آترین الکترونیک(بدون برند آترین برروی برد)
موجودی 8

برد 20 ماسفتی دستگاه جوش ماسفت توشیبا K3878 ژاپن (سه فاز)

سه فازی-4 خروجی مجزا-برد 20 ماسفتی K3878 اصلی ژاپنی دستگاه جوش مدل 250 آمپری یا 220 آمپری PCB بسیار باکیفیت و عایق قطعات بالاترین کیفیت برد آبی یا سبز

2,149,400 تومان
+1
1,934,400 تومان
+3
1,921,400 تومان
+6
1,908,300 تومان
+10
1,890,900 تومان
کیفیت بالا
موجودی 0

برد 20 ماسفتی دستگاه جوش ماسفت سیلان (تکفاز)

تکفازی - برد 20 ماسفتی 23N50 سیلان دستگاه جوش مدل 250 آمپری یا 220 آمپری PCB بسیار باکیفیت و عایق چهار خروجی مجزا قطعات بالاترین کیفیت برد آبی یا سبز

1,545,600 تومان
+1
1,530,100 تومان
+5
1,482,300 تومان
+20
1,434,500 تومان
+50
1,386,700 تومان
کیفیت بالا
موجودی 0

برد 20 ماسفتی دستگاه جوش ماسفت فوجی ژاپن(تکفاز)

تکفازی-4 خروجی مجزا-برد 20 ماسفتی 23N50 اصلی ژاپنی دستگاه جوش مدل 250 آمپری یا 220 آمپری PCB بسیار باکیفیت و عایق قطعات بالاترین کیفیت برد آبی یا سبز

2,149,400 تومان
+1
1,977,400 تومان
+3
1,964,100 تومان
+7
1,950,700 تومان
+10
1,933,000 تومان
کیفیت بالا
موجودی 0

برد 20 ماسفتی کامل با قسمت کنترل و تغذیه ماسفت سیلان (تکفازی)

**اولین بار در ایران -تکفازی - با قسمت تغذیه و کنترل کامل-جهت استفاده از چهار خروجی ترانس و ترانس های غیر موازی *** ضخامت مس بسیار بالای 52.5 میکرونی -تقویت مسیر بالا و پایین - 4 خروجی ترانس - سه فاز و تکفاز کد AT-250M-20M-C کیفیت بالا-ضخامت بالا و طول عمر زیاد

+1
2,357,000 تومان
+3
2,270,100 تومان
+5
2,212,100 تومان
+10
2,125,200 تومان
ضخامت بالا-کیفیت بسیار بالا - ساخت آترین الکترونیک(بدون برند آترین برروی برد)
موجودی 0

برد 20 ماسفتی کامل با قسمت کنترل و تغذیه ماسفت فوجی ژاپن (تکفازی)

**اولین بار در ایران -تکفازی - با قسمت تغذیه و کنترل کامل-جهت استفاده از چهار خروجی ترانس و ترانس های غیر موازی *** ضخامت مس بسیار بالای 52.5 میکرونی -تقویت مسیر بالا و پایین - 4 خروجی ترانس - سه فاز و تکفاز کد AT-250M-20M-C کیفیت بالا-ضخامت بالا و طول عمر زیاد

3,057,400 تومان
+1
2,751,600 تومان
+3
2,716,900 تومان
+5
2,695,100 تومان
+10
2,660,400 تومان
ضخامت بالا-کیفیت بسیار بالا - ساخت آترین الکترونیک(بدون برند آترین برروی برد)
موجودی 0
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن