09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

پایه دستگاه جوش سایز 10 ارتفاع کوتاه

قطر بزرگ 3.8 سانتیمتر -قطر کوچک 3.4 سانتیمتر -ارتفاع 1.4 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

2,810 تومان
+1
1,970 تومان
+20
1,860 تومان
+100
1,780 تومان
ساخت ایران
موجودی 98

پایه دستگاه جوش سایز 4

قطر بزرگ 2.4 سانتیمتر -قطر کوچک 1.7 سانتیمتر -ارتفاع 1.9 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

2,140 تومان
+1
1,500 تومان
+20
1,390 تومان
+100
1,280 تومان
ساخت ایران
موجودی 70

پایه دستگاه جوش سایز 10 ارتفاع بلند

قطر بزرگ 3.9 سانتیمتر -قطر کوچک 3.1 سانتیمتر -ارتفاع 2 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

3,120 تومان
+1
2,180 تومان
+20
2,050 تومان
+100
1,970 تومان
ساخت ایران
موجودی 36

پایه دستگاه جوش سایز 12

پایه دستگاه جوش سایز 12 / قطر بزرگ 3.3 سانتیمتر -قطر کوچک 2.9 سانتیمتر -ارتفاع 2.5 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

4,800 تومان
+1
3,360 تومان
+20
3,320 تومان
+100
3,260 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 5

پایه دستگاه جوش سایز 5 - قطر بزرگ 2.5 سانتیمتر -قطر کوچک 2 سانتیمتر -ارتفاع 2 سانتیمتر ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

2,160 تومان
+1
1,400 تومان
+20
1,390 تومان
+100
1,380 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 5 جدید

قطر بزرگ 2.4 سانتیمتر -قطر کوچک 1.9 سانتیمتر -ارتفاع 1.3 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

1,950 تومان
+1
1,360 تومان
+20
1,230 تومان
+100
1,090 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 6

پایه دستگاه جوش سایز 6 / قطر بزرگ 3 سانتیمتر -قطر کوچک 2.5 سانتیمتر -ارتفاع 2 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

2,340 تومان
+1
1,640 تومان
+20
1,530 تومان
+100
1,420 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 10

پایه دستگاه جوش سایز 10 / قطر بزرگ 3.3 سانتیمتر -قطر کوچک 2.7 سانتیمتر -ارتفاع 1.8 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

3,330 تومان
+1
2,330 تومان
+20
2,260 تومان
+100
2,190 تومان
ساخت ایران
موجودی 0
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن