09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16

پایه دستگاه جوش سایز 10 ارتفاع کوتاه

قطر بزرگ 3.8 سانتیمتر -قطر کوچک 3.4 سانتیمتر -ارتفاع 1.4 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

3,670 تومان
+1
2,570 تومان
+20
2,430 تومان
+100
2,320 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 10 ارتفاع بلند

قطر بزرگ 3.9 سانتیمتر -قطر کوچک 3.1 سانتیمتر -ارتفاع 2 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

4,080 تومان
+1
2,860 تومان
+20
2,680 تومان
+100
2,570 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 12

پایه دستگاه جوش سایز 12 / قطر بزرگ 3.3 سانتیمتر -قطر کوچک 2.9 سانتیمتر -ارتفاع 2.5 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

6,280 تومان
+1
4,400 تومان
+20
4,330 تومان
+100
4,270 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 4

قطر بزرگ 2.4 سانتیمتر -قطر کوچک 1.7 سانتیمتر -ارتفاع 1.9 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

2,800 تومان
+1
1,960 تومان
+20
1,820 تومان
+100
1,680 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 5

پایه دستگاه جوش سایز 5 - قطر بزرگ 2.5 سانتیمتر -قطر کوچک 2 سانتیمتر -ارتفاع 2 سانتیمتر ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

2,820 تومان
+1
1,840 تومان
+20
1,820 تومان
+100
1,810 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 5 جدید

قطر بزرگ 2.4 سانتیمتر -قطر کوچک 1.9 سانتیمتر -ارتفاع 1.3 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

2,550 تومان
+1
1,780 تومان
+20
1,610 تومان
+100
1,430 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 6

پایه دستگاه جوش سایز 6 / قطر بزرگ 3 سانتیمتر -قطر کوچک 2.5 سانتیمتر -ارتفاع 2 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

3,060 تومان
+1
2,140 تومان
+20
2,000 تومان
+100
1,860 تومان
ساخت ایران
موجودی 0

پایه دستگاه جوش سایز 10

پایه دستگاه جوش سایز 10 / قطر بزرگ 3.3 سانتیمتر -قطر کوچک 2.7 سانتیمتر -ارتفاع 1.8 سانتیمتر/ ساخت ایران کیفیت و ظاهر خوب با دوام و صنعتی

4,350 تومان
+1
3,050 تومان
+20
2,960 تومان
+100
2,870 تومان
ساخت ایران
موجودی 0
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن