09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
معرفی پروتکل RS422 به وسیله ای سی MAX488

معرفی پروتکل RS422 به وسیله ای سی MAX488

2018-09-22 21:46:17

یکی از پروتکل هایی که برای ارسال دیتا در محیط صنعتی برای مسافت زیاد استفاده می شود RS422 هست که دیتا را به صورت تفاضلی ارسال و دریافت میکند.

در مدارات الکتریکی به خصوص مدارات دستگاه ها در صنعت ،یکی از نیاز ها ارتباط بین دستگا ها جهت رد و بدل ارطلاعات می باشد که این امر از طریق پروتکل هایی همچون RS232 -RS422-RS422-LAN و ... صورت میگیرد.

در مادر برد ها پورتی به نام COM وجود دارد که بر اساس پروتکل RS232 ارسال اطلاعات را انجام میدهد . اما یکی از محدودیت هایی که برای استفاده از این پروتکل ایجاد میکند محدودیت در فاصله بین دستگاه مبدا و مقصد و نویز پذیری ان می باشد.

در عکس زیر نمایی از پورت کام در مادربرد های قدیمی و صنعتی کامپیوتر نشان داده شده است.

زمانی که طول سیم ارتباطی افزایش می یابد نویز های محیط بر روی دیتا ها اثر میگذارد و باعث از بین رفتن دیتا ها میگردد و همچنین نمی توان در پروتکل RS232 دستگاه های زیاد را بهم متصل نمود که به تبادل اطلاعات به یکدیگر بپردازند به همین جهت پروتکل باید ایجاد می شد که موانع مانند محدودیت فاصله - حذف تاثیر نویز محیطی - شبکه نمودن چندین دستگاه را رفع میکرد که باعث ایجاد RS422  و RS485   شد.

در زیر نمای ای سی MAX488   و نحوه سیم بندی بین دو ای سی نشان داده شده است.

همانگونه که از عکس بالا پیدا هست این ای سی جهت ارسال و دریافت داده به صورت همزمان کار میکند که به این روش همزمان FULL DUPLEX میگویند.
زمانی که دیتا ارسال میگردد به صورت تفاضلی این عمل صورت میگیرد که باعث حذف نویز میگردد و همچنین در حالت گیرندگی نیز دیتا به صورت تفاضلی دریافت می شود.


نکته دیگر برای ای سی این است که برای ارسال یا دریافت نیاز به پایه فعال سازی ندارد.
در جدول زیر مشخصات این ای سی اورده شده است.

تعداد ای سی MAX488    که می تواند بر روی یک باس داده قرار بگیرد 32 عدد می باشد و سرعت ارسال و دریافت داده حداکثر 0.25 مگا بیت بر ثانیه بوده که به صورت  FULL (همزمان ارسال و دریافت) این کار را انجام می دهد.

در عکس زیر نمونه ایی از قرار گرفتن 4 ای سی بر روی یک باس نشان داده شده است که میتواند به ارسال و دریافت اطلاعات با یکدیگر بپر دازند.

جهت دریافت دیتاشیتMAX488 میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید.

 دریافت دیتا شیت

به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن