09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
آموزش گام به گام ESP32_جلسه ششم(راه اندازی ADC)

آموزش گام به گام ESP32_جلسه ششم(راه اندازی ADC)

2018-10-05 14:29:18

راه اندازی واحد ADC ماژول ESP32 و شرح خط به خط برنامه نمونه

برای دیدن آموزش جلسه اول(معرفی-نرم افزار) کلیک کنید.

برای دیدن آموزش جلسه دوم(اردوینو-Arduino )کلیک کنید.

برای دیدن آموزش جلسه سوم(پروگرام کردن یک برنامه ساده) کلیک کنید.

برای دیدن آموزش جلسه چهارم(برنامه چشمک زن ال ای دی - GPIO) کلیک کنید.

برای دیدن آموزش جلسه پنجم(راه اندازی کلید ورودی) کلیک کنید.

در این جلسه قصد داریم با استفاده از واحد ADC ماژول مقدار ولتاژ پتانسیومتر متصل شده به ماژول را بخوانیم و پس از آن مقدار را با استفاده از پورت سریال روی Serial Monitor نمایش دهیم.

مشابه جلسات قبل یک پروژه جدید ایجاد می کنیم و کد برنامه را درون آن می نویسیم.

برنامه نوشته شده به شرح زیر می باشد.           

یک نام مستعار برای پایه ای که قرار است به عنوان ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده شود در نظر می گیرم .

در این برنامه پایه GPIO34 که پایه شماره 6 ماژول می باشد به عنوان ورودی آنالوگ استفاده شده است.

متغیر مربوط به خواندن مقدار پایه ADC

این متغیر وظیفه نگهداری مجموع مقادیر خوانده شده از ADC را دارد که در این برنامه 10 بار از واحد ADC نمونه برداری می شود و مجموع این مقادیر در این متغیر نگهداری می شوند و در انتها برای بدست آوردن میانگین مقدار بر 10 تقسیم می شود

معادل ولتاژی که روی پایه ADC قرار گرفته است در این متغییر ذخیره می شود

تنظیم باود ریت برای ارسال مقادیر محاسبه شده به Serial Monitor

مشخص نمودن پایه ای که قرار است به عنوان ADC از آن استفاده شود

در هر بار اجرا قبل از حلقه مقدار این متغیر صفر می شود تا با مقادیر خوانده شده از مراحل قبل تداخل پیدا نکند

    

در این حلقه با توجه به شرط حلقه 10 بار از ورودی نمونه برداری می شود و مقادیر خوانده شده با هم جمع می شوند

   

با استفاده از این دستور مقدار ولتاژ روی پایه ADC ماژول به دیجیتال تبدیل و در متغیر مربوطه ذخیره می شود

     

این دستور مقادیر خوانده شده را با مقادیر خوانده شده از ابتدای شروع حلقه جمع می کند

   

یک تاخیر کوتاه قبل از شروع مجدد تبدیل واحد ADC ایجاد می کند

   

با توجه به اینکه در حلقه 10 بار مقادیر خوانده و با هم جمع شده اند برای بدست آوردن میانگین مقدار مجموع را بر 10 تقسیم می کنیم

 

در این خط مقدار بدست آمده به یک رشته کاراکتری تبدیل و در Serial Monitor نمایش داده می شود

  

این خط فقط متن Voltage= را با یک Tab قبل از آن در Serial Monitor نمایش می دهد

در این خط با توجه به اینکه واحد ADC ماژول 12 بیتی می باشد و مقدار تغذیه ماژول 3.3 ولت می باشد برای بدست آوردن هر پله از تبدیل مقدار 3.3/4095 برابر با مقدار هر پله ADC می باشد و در نهایت برای بدست آوردن مقدار واقعی ولتاژ مقدار هر پله را در میانگین بدست آمده ضرب می کنیم

با این دستور مقدار واقعی خوانده و محاسبه شده از واحد ADC را در Serial Monitor نمایش می دهیم

یک تاخیر 2 ثانیه ای ایجاد می کنیم تا اطلاعات با سرعت زیاد در Serial Monitor چاپ نشود

خروجی برنامه مشابه تصویر زیر می باشد:

در زیر تصویر شماتیک مدار آمده است.

 

جهت دانلود برنامه و فایل شماتیک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 ADC_Sample_Code

 ADC_Schematic

برای دیدن آموزش جلسه هفتم(راه اندازی DAC) کلیک کنید.

برای دیدن آموزش جلسه هشتم(راه اندازی PWM) کلیک کنید.

                                                                                                                                                             شادیتان مستدام، سلامتیتان پایدار

                                                                                                                                                                             محمد هادی دشتی

به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن