09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

304,800 تومان
+1
268,200 تومان
+10
254,500 تومان
+50
249,500 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 132
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,431,800 تومان
+1
1,259,900 تومان
+5
1,228,600 تومان
+20
1,186,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 118
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

734,800 تومان
+1
646,700 تومان
+10
621,400 تومان
+50
596,100 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 111
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,806,000 تومان
+1
2,469,300 تومان
+5
2,368,100 تومان
+20
2,266,900 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 98
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن