09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

302,100 تومان
+1
265,800 تومان
+10
252,300 تومان
+50
247,300 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 130
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,419,300 تومان
+1
1,249,000 تومان
+5
1,217,900 تومان
+20
1,176,200 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 118
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

728,500 تومان
+1
641,000 تومان
+10
616,000 تومان
+50
590,900 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 105
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,781,600 تومان
+1
2,447,800 تومان
+5
2,347,500 تومان
+20
2,247,200 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 96
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن