09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

301,000 تومان
+1
264,900 تومان
+10
251,400 تومان
+50
246,400 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 127
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,414,300 تومان
+1
1,244,600 تومان
+5
1,213,600 تومان
+20
1,172,100 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 118
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

725,900 تومان
+1
638,800 تومان
+10
613,800 تومان
+50
588,800 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 104
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,771,800 تومان
+1
2,439,200 تومان
+5
2,339,200 تومان
+20
2,239,300 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 96
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن