09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

303,700 تومان
+1
267,200 تومان
+10
253,600 تومان
+50
248,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 132
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,426,800 تومان
+1
1,255,600 تومان
+5
1,224,300 تومان
+20
1,182,400 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 118
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

732,300 تومان
+1
644,400 تومان
+10
619,200 تومان
+50
594,000 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 110
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,796,200 تومان
+1
2,460,700 تومان
+5
2,359,800 تومان
+20
2,259,000 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 98
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن