09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد Watchdog (بخش اول)

دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد Watchdog (بخش اول)

2018-12-21 23:42:12

جلسه سی و هفتم _ نحوه انجام تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX برای راه اندازی واحد Watchdog

یکی از بخش های بسیار مهمی که کمتر مورد توجه طراحان و برنامه نویسان قرار گرفته است واحد Watchdog می باشد.

از این واحد به منظور جلوگیری از هنگ دستگاه و بروز خسارت در صورت توقف عملکرد دستگاه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اساس کار Watchdog به این صورت است که در واقع Watchdog یک تایمر می باشد که با فعال شدن شروع به شمارش می کند و زمانیکه مقدار این تایمر صفر شد(شمارش بصورت نزولی اتفاق می افتد) CPU را ریست می کند.

در زمان عملکرد صحیح دستگاه این تایمر بصورت پیوسته مقدار دهی می شود تا به ریست شدن CPU منجر نشود ولی در زمانیکه که میکرو هنگ می کند و تایمر Watchdog مقدار دهی نمی شود با صفر شدن مقدار تایمر مربوط به Watchdog، CPU ریست می شود.

در اکثر میکروکنترلر های خانواده STM32 دو واحد Watchdog وجود دارد که با نام های IWDG که برگرفته از عبارت Independent Watchdog و WWDG که برگرفته از عبارت Windows Watchdog شناخته می شوند. در این مطلب به بررسی IWDG می پردازیم. این واحد دارای یک اسیلاتور RC داخلی با فرکانس 40KHz می باشد و تایمر مربوط به آن 12 بیتی می باشد و بصورت نزولی شمارش را انجام می دهد و با رسیدن به مقدار صفر،  CPU  را ریست می کند.

در ادامه قصد داریم تا نحوه فعال نمودن آن و روند انجام تنظیمات Watchdog در نرم افزار STM32CubeMX بررسی نماییم. مانند جلسات قبل تنظیمات اولیه را انجام می دهیم و پس از آن در ادامه برای تنظیمات مربوط به واحد IWDG از بخش System Core گزینه IWDG را انتخاب می کنیم

با انتخاب IWDG در بخش IWDG Mode and Configuration باید گزینه Actived را فعال کنیم.

با فعال نمودن این گزینه تنظیمات مربوط به این واحد در بخش Configuration فعال می شود، در این بخش دو پارامتر قابل تنظیم می باشد

IWDG counter clock prescaler یک پیش تقسیم کننده می باشد که اعدادی بین 4 تا 255 را می توان برای آن انتخاب نمود.

IWDG down-counter reload value : یک شمارنده 12 بیتی می باشد که بصورت نزولی شمارش می کند.

پس از فعال سازی واحد IWDG، اسیلاتور داخلی 40KHz مربوط به این واحد نیز فعال می شود

پس از انجام این تنظیمات می توانید با انتخاب گزینه Generate Code، کد مربوط به این جلسه را تولید نماییم.

                                                                                                                                                                  دلتون شاد و لبتون پر خنده

                                                                                                                                                                             محمد هادی دشتی

برای مشاهده آموزش جلسه اول(معرفی هسته آرم و میکروکنترلرهای 32 بیتی شرکت ST  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوم( معرفی نرم افزارهای مورد نیازجهت برنامه نویسی و پروگرام  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سوم( نحوه دانلود آخرین نسخه از نرم افزار STM32CubeMX   ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهارم(نحوه انجام تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پنجم(نحوه برنامه نویسی پروژه چشمک زن با نرم افزار Keil ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه ششم(نحوه تولید کد و تنظیمات در محیط STM32CubeMX و برنامه نویسی در محیط Keil برای راه اندازی کلید) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفتم(معرفی نرم افزار STM32 Flash Loader Demonstrator و نحوه دانلود برنامه و پروگرام کردن میکرو) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هشتم( نحوه راه اندازی ال سی دی کاراکتری-قسمت اول) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نهم( نحوه راه اندازی ال سی دی کاراکتری و آشنایی با دستورات کاربردی کتابخانه ال سی دی کاراکتری ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد ADC(بخش اول)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه یازدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد ADC(بخش دوم)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوازدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد تایمر(بخش اول)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد تایمر(بخش دوم)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهاردهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی وقفه با تحریک خارجی(جلسه اول) ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پانزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی وقفه با تحریک خارجی (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه شانزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی سون سگمنت(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی سون سگمنت(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هجدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی کانتر(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نوزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی کانتر(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیستم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد PWM(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد PWM(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و دوم (دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و پنجم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد DAC(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و ششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد DAC(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و هفت(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و هشت(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست ونهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی ام(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش چهارم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی System Tick Timer) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیو دوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفیSPI (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفیSPI (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی SPI (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و پنج(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد RTC (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و ششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد RTC (بخش اول)) کلیک کنید.

به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن