09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی صفحه کلید ماتریسی 4x4 (بخش اول)

دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی صفحه کلید ماتریسی 4x4 (بخش اول)

2018-12-28 15:30:55

جلسه سی و نهم _ معرفی صفحه کلید ماتریسی 4x4 و نحوه راه اندازی و روش تشخیص کلید فشرده شده بر روی آن

در اکثر پروژه ها و دستگاه های الکترونیک ما نیاز به ورودی داریم تا بتوانیم تنظیمات یا داده هایی را به میکرو وارد نماییم.

روش های زیادی برای ارسال داده یا تنظیمات به دستگاه وجود دارد که می توان به پورت سریال و کلید ها و صفحه کلید اشاره کرد. در صورتیکه تنظیمات یا داده های زیاد و متنوعی برای ارسال به دستگاه وجود نداشته باشد می توانیم از چند کلید استفاده کنیم و با متصل نمودن هر کلید به یک پایه آن کلید را راه اندازی نماییم.

در جلسات قبل نحوه راه اندازی یک کلید به وسیله میکرو را بررسی کردیم. در صورتیکه تعداد کلید زیاد شود ما مجبور خواهیم بود به ازای هر کلید یک ورودی از میکرو را اشغال نماییم که این روش زیاد مناسب نمی باشد.

برای کاهش پایه های اشغال شده می توانیم کلید ها را بصورت ماتریسی به هم متصل نماییم و سپس سطر ها و ستون ها را به میکرو متصل نماییم. به عنوان نمونه در حالت معمولی در صورتیکه بخواهیم از 16 کلید استفاده کنیم مجبور خواهیم بود تا 16 ورودی از میکرو را اشغال نماییم ولی در صورتیکه این 16 کلید  را بصورت ماتریسی به هم متصل نماییم این تعداد پایه به 8 عدد کاهش خواهد یافت. در تصویر زیر می توانید نحوه اتصال کلید ها بهم را در حالت ماتریسی مشاهده نمایید. سطر ها با حرف ‘R’ و ستون ها با حرف ‘C’ مشخص شده اند.

در بازار نیز این سری از صفحه کلیدها بصورت آماده با اشکال و ابعاد مختلف موجود می باشند که چند نمونه از آنها را می توانید در زیر مشاهده نمایید.

 

نحوه اتصال این صفحه کلید ها به میکرو به این صورت است که پایه ها به دو گروه سطر و ستون تقسیم بندی شده اند که یکی از آنها را باید به عنوان پایه های ورودی در نظر گرفت و گروه دیگر را به پایه هایی از میکرو که به عنوان خروجی تنظیم شده اند متصل نمود در تصویر زیر نحوه اتصال این  پایه ها در حالت ورودی و خروجی مشخص شده است.

 

روش کار به این صورت است که ستون ها به پایه هایی از میکرو متصل شده اند که ورودی هستن و در حالت pullup قرار دارند در طرف دیگر سطر ها به پایه هایی از میکرو متصل شده اند خروجی می باشند و مدام یکی از این خروجی ها صفر منطقی می شوند و بقیه خروجی ها یک منطقی می شوند در صورتیکه که یکی از کلید هایی که سطر مربوط به آن صفر شده است فشرده شد زمین به ورودی میکرو منتقل می شود در این حالت برای یافتن کلیدی که فشار داده شده است ابتدا با توجه به اینکه کدام سطر صفر شده است کلید های موجود در آن سطر را مشخص می کنید که در مثال بالا کلید های SW9,SW10,SW11,SW12 می باشند و پس از آن بررسی می کنیم که کدام ورودی صفر شده است که در تصویر بالا ورودی مربوط به col2 صفر شده است. این ستون به کلید های SW3,SW7,SW11,SW15 متصل می باشد که کلید مشترک سطر و ستون مورد نظر کلید SW11 می باشد. با این روش توانستیم تشخیص دهیم که کلید SW11 فشار داده شده است. همین روش را نیز در برنامه نویسی باید دنبال کنیم.

                                                                                                                                                                  دلتون شاد و لبتون پر خنده

                                                                                                                                                                             محمد هادی دشتی

برای مشاهده آموزش جلسه اول(معرفی هسته آرم و میکروکنترلرهای 32 بیتی شرکت ST  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوم( معرفی نرم افزارهای مورد نیازجهت برنامه نویسی و پروگرام  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سوم( نحوه دانلود آخرین نسخه از نرم افزار STM32CubeMX   ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهارم(نحوه انجام تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پنجم(نحوه برنامه نویسی پروژه چشمک زن با نرم افزار Keil ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه ششم(نحوه تولید کد و تنظیمات در محیط STM32CubeMX و برنامه نویسی در محیط Keil برای راه اندازی کلید) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفتم(معرفی نرم افزار STM32 Flash Loader Demonstrator و نحوه دانلود برنامه و پروگرام کردن میکرو) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هشتم( نحوه راه اندازی ال سی دی کاراکتری-قسمت اول) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نهم( نحوه راه اندازی ال سی دی کاراکتری و آشنایی با دستورات کاربردی کتابخانه ال سی دی کاراکتری ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد ADC(بخش اول)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه یازدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد ADC(بخش دوم)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوازدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد تایمر(بخش اول)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد تایمر(بخش دوم)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهاردهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی وقفه با تحریک خارجی(جلسه اول) ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پانزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی وقفه با تحریک خارجی (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه شانزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی سون سگمنت(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی سون سگمنت(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هجدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی کانتر(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نوزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی کانتر(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیستم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد PWM(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد PWM(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و دوم (دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و پنجم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد DAC(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و ششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد DAC(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و هفت(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و هشت(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست ونهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی ام(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش چهارم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی System Tick Timer) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیو دوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفیSPI (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفیSPI (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی SPI (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و پنج(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد RTC (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و ششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد RTC (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و هفتم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد Watchdog  (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و هشتم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد Watchdog  (بخش دوم)) کلیک کنید.

به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن