09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
آموزش گام به گام ESP32_جلسه نوزدهم (راه اندازی Timer)

آموزش گام به گام ESP32_جلسه نوزدهم (راه اندازی Timer)

2019-01-04 14:04:07

آموزش گام به گام ESP32_جلسه نوزدهم (راه اندازی Timer)_بخش دوم

در جلسه قبل مربوط به راه اندازی تایمر به نحوه اجرا نمودن یک مثال در مورد تایمر پرداختیم و دستورات مربوط به setup را بررسی نمودیم در این جلسه قصد داریم تا به بررسی توابع مربوط به loop  و روتین اینتراپت مربو ط به تایمر بپردازیم پس به سراغ قسمت Loop می رویم. در این قسمت که مدام در حال اجرا می باشد در صورتیکه که روتین وقفه اتفاق افتاده باشد شرط برقرار است و وارد شرط می شویم و تعداد اینتراپت های اتفاق افتاده از شروع برنامه و مدت زمان سپری شده از شروع برنامه را در قسمت سریال پورت نمایش می دهیم. همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد یک کلید برای متوقف نمودن تایمر در نظر گرفته شده است. در صورتیکه این کلید فشار داده شود با استفاده از دستور timerEnd عملکرد تایمر متوقف می شود.

برای خواندن وضعیت میکروسوئیچ از دستور digitalRead استفاده می شود که با توجه به اینکه این پایه را pullup کرده ایم باید زمانیکه ورودی صفر یا زمین می شود برنامه توقف تایمر را اجرا کنیم که برای بررسی زمین شدن باید درون این دستور شرط LOW بودن را بررسی کنیم.

در بخش روتین وقفه نیز دستورات زیر اجرا می شوند. در ابتدا متغیر مربوط به شمارش تعداد وقفه هایی که اتفاق افتاده یکی به آن اضافه می شود و پس از آن با استفاده از دستور millis مدت زمان سپری شده از زمان شروع کار برنامه را بر حسب میلی ثانیه بر می گرداند. با هر بار اجرا شدن این روتین عبارت Timer در سریال پورت نمایش داده می شود و وضعیت پایه متصل شده به LED نیز تغییر می کند. برای تغییر وضعیت LED از دستور digitalWrite استفاده شده است که برای اینکه هر بار وضعیت LED تغییر کند وضعیت پایه را با استفاده از دستور digitalRead می خوانیم و پس از آن وضعیت خوانده شده را معکوس یا Not می کنیم.

جهت دانلود برنامه  بر روی لینک  زیر کلیک نمایید:

 Timer_Sample_Code

                                                                                                                                                       شادیتان مستدام، سلامتیتان پایدار

                                                                                                                                                                             محمد هادی دشتی

برای مشاهده آموزش جلسه اول آموزش گام به گام ماژول ESP32(معرفی ماژول ESP32 ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوم آموزش گام به گام ماژول ESP32(معرفینرم افزار Arduino ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سوم آموزش گام به گام ماژول ESP32(نحوه پروگرام کردن یک برنامه ساده) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهارم آموزش گام به گام ماژول ESP32(برنامه ال ای دی چشمک زن ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پنجم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی کلید(ورودی) ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه ششم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی ADC) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفتم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی DAC ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هشتم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی PWM) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی WiFi بصورت Client) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی WiFi بصورت Server) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه یازدهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازیال سی دی کاراکتری) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوازدهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی DS1307 (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیزدهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی DS1307 (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهاردهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی ماژول  RC522 (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پانزدهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی ماژول  RC522 (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه شانزدهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی ماژول  EEPROM) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفدهم آموزش گام به گام ماژول ESP32(راه اندازی ماژول  Web Server) کلیک کنید.

به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن