09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 (بخش دوم)

دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 (بخش دوم)

2019-01-04 10:44:50

جلسه چهل و سوم_نحوه انجام تنظیمات مربوط به راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 در نرم افزار STM32CubeMX

در ابتدا این مطلب به معرفی پایه های مربوط به ال سی دی می پردازیم و وظیفه هر کدام را شرح می دهیم.

معرفی پایه ها:

ال سی دی های 128x64 دارای 20 پایه می باشند که نام هر پایه و وظیفه هر کدام از آنها مطابق جدول زیر می باشند:

پایه 1 مربوط به تغذیه ال سی دی می باشد و باید به زمین متصل شود

پایه 2 مربوط به تغذیه ال سی دی می باشد که باید به 5 ولت DC متصل گردد

پایه 3 مربوط به پایه کنتراست ال سی دی می باشد

پایه 4 وظیفه انتخاب داده یا دستور را دارد و در صورتیکه این پایه 1 شود مقادیر قرار گرفته روی پایه های DB0 تا DB7 به عنوان داده در نظر گرفته می شوند و در صورتیکه این پایه صفر شود مقادیر قرار گرفته روی پایه های DB0 تا DB7 به عنوان دستور در نظر گرفته می شوند.

در صورتیکه بخواهیم داده ای را روی ال سی دی قرار دهیم پایه شماره 5 را یک می کنیم و در صورتیکه بخواهیم داده ای را از ال سی دی بخوانیم پایه شماره 5 را صفر می کنیم

پایه شماره 6 مربوط به فعال سازی ال سی دی می باشد که برای فعال نمودن ال سی دی این پایه را یک می کنیم

پایه های 7 تا 14 مربوط به پایه های داده می باشند

همانطور که قبلا گفته شد ال سی دی 128x64 به دو قسمت با ابعاد 64x64 تقسیم شده است که برای انتخاب هر کدام از آنها از پایه 15 و 16 استفاده می شود که برای انتخاب هر کدام از آنها باید پایه CS مربوط به آن را صفر منطقی نمود.

از پایه شماره 17 به عنوان پایه ریست ال سی دی استفاده می شود که برای ریست کردن آن باید این پایه را صفر کنیم

از پایه شماره 18 برای تامین ولتاژ منفی جهت کنتراست ال سی دی استفاده می شود

پایه شماره 19 مربوط به پایه آند بک لایت ال سی دی می باشد

پایه شماره 20 مربوط به پایه کاتد بک لایت ال سی دی می باشد.

در ادامه قصد داریم تا به پیکربندی ال سی دی گرافیکی در نرم افزار STM32CubeMX بپردازیم و برای آن پایه هایی را به عنوان خروجی تنظیم کنیم و برای قابل فهم تر شدن برنامه برای هر پایه نامی متناسب با آن را در نظر بگیریم و پس از اتمام این تنظیمات و تولید پروژه مربوط به آن به سراغ برنامه نویسی آن برویم. پس مطابق جلسات قبل به سراغ برنامه STM32CubeMX می رویم و آن را اجرا می کنیم و تنظیمات اولیه را بر روی آن انجام می دهیم و تنظیمات مربوط به پایه های ال سی دی را نیز انجام می دهیم و پایه ها را خروجی انتخاب می کنیم.

پس از آن برای هر کدام از این خروجی ها لیبلی متناسب با عملکرد آنها در نظر می گیریم.

 

با انجام این تنظیمات پیکربندی مربوط به ال سی دی به اتمام می رسد و می توانیم با انتخاب گزینه Generate Code برنامه مربوط به این جلسه را تولید نماییم.

                                                                                                                                                                  دلتون شاد و لبتون پر خنده

                                                                                                                                                                             محمد هادی دشتی

برای مشاهده آموزش جلسه اول(معرفی هسته آرم و میکروکنترلرهای 32 بیتی شرکت ST  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوم( معرفی نرم افزارهای مورد نیازجهت برنامه نویسی و پروگرام  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سوم( نحوه دانلود آخرین نسخه از نرم افزار STM32CubeMX   ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهارم(نحوه انجام تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پنجم(نحوه برنامه نویسی پروژه چشمک زن با نرم افزار Keil ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه ششم(نحوه تولید کد و تنظیمات در محیط STM32CubeMX و برنامه نویسی در محیط Keil برای راه اندازی کلید) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفتم(معرفی نرم افزار STM32 Flash Loader Demonstrator و نحوه دانلود برنامه و پروگرام کردن میکرو) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هشتم( نحوه راه اندازی ال سی دی کاراکتری-قسمت اول) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نهم( نحوه راه اندازی ال سی دی کاراکتری و آشنایی با دستورات کاربردی کتابخانه ال سی دی کاراکتری ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد ADC(بخش اول)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه یازدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد ADC(بخش دوم)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوازدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد تایمر(بخش اول)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد تایمر(بخش دوم)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهاردهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی وقفه با تحریک خارجی(جلسه اول) ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پانزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی وقفه با تحریک خارجی (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه شانزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی سون سگمنت(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی سون سگمنت(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هجدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی کانتر(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نوزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی کانتر(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیستم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد PWM(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد PWM(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و دوم (دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و پنجم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد DAC(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و ششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد DAC(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و هفت(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و هشت(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست ونهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی ام(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش چهارم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی System Tick Timer) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیو دوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفیSPI (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفیSPI (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی SPI (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و پنج(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد RTC (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و ششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد RTC (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و هفتم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد Watchdog  (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و هشتم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد Watchdog  (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و نهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی صفحه کلید ماتریسی 4x4 (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهلم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی صفحه کلید ماتریسی 4x4 (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی صفحه کلید ماتریسی 4x4 (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل و دوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 (بخش اول)) کلیک کنید.

به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن