09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی DS1307 (بخش چهارم)

دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی DS1307 (بخش چهارم)

2019-01-10 20:41:40

جلسه پنجاه و یکم _ بررسی توابع و دستورات مربوط به  کتابخانه DS1307

در جلسات قبل با واحد I2C و نحوه پیکربندی آن در نرم افزار STM32CubeMX آشنا شدیم و توابع پرکاربرد مربوط به این واحد را در نرم افزار Keil بررسی نمودیم در این جلسه قصد داریم تا به بررسی کتابخانه مربوط به DS1307 بپردازیم. کتابخانه مربوط به DS1307 را باز می کنیم تا به بررسی توابع و نحوه عملکرد آنها بپردازیم.

قبل از شروع این جلسه بهتر است تا لینک زیر را نیز مشاهده نمایید تا اطلاعات بیشتری در مورد DS1307 بدست آوردید و با پایه های آن و رجیستر های آن آشنا شوید.

معرفی DS1307

 اکنون به سراغ کتابخانه مربوط به DS1307 می رویم تا توابع آن را بررسی کنیم.

از این تابع برای خواندن اطلاعات مربوط به رجیسترهای مختلف DS1307 استفاده شده است که دو آرگومان ورودی دارد که آرگومان اول مربوط به آدرس رجیستر مورد نظر می باشد و آرگومان دوم مربوط به بازگرداندن دیتا خوانده شده از رجیستر مورد نظر می باشد.درون این تابع از تابع HAL_I2C_Mem_Read استفاده شده است که این تابع مربوط به کتابخانه I2C می باشد که قبلا توضیحات آن ارائه شده است.

از این تابع برای نوشتن اطلاعات در رجیسترهای مختلف DS1307 استفاده شده است که دو آرگومان ورودی دارد که آرگومان اول مربوط به آدرس رجیستر مورد نظر می باشد و آرگومان دوم مربوط به داده ای است که قصد داریم درون آن رجیستر بنویسیم. درون این تابع از تابع HAL_I2C_Mem_Write استفاده شده است که این تابع مربوط به کتابخانه I2C می باشد که قبلا توضیحات آن ارائه شده است.

تابع مربوط به تبدیل تاریخ میلادی به شمسی می باشد و با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به تاریخ باید بر حسب تاریخ میلادی روی آی سی نوشته شود در زمان خواندن اطلاعات مربوط به تاریخ، باید تاریخ را به شمسی تبدیل نمود. این تابع سه آرگومان می گیرد که آرگومان اول سال میلادی و آرگومان دوم ماه میلادی و آرگومان سوم روز میلادی می باشد.

با توجه به اینکه در ایران با تاریخ شمسی سرو کار داریم با استفاده از این تابع تاریخ شمسی را به میلادی تبدیل می کنیم تا بتوانیم تاریخ وارد شده را به میلادی روی آی سی بنویسیم

این تابع بررسی می کند که آیا سال شمسی وارد شده کبیسه است یا خیر.

این تابع بررسی می کند که آیا سال میلادی وارد شده کبیسه است یا خیر.

با استفاده از این تابع بررسی می کنیم که آیا اطلاعاتی که درون رجیسترهای مربوط به ساعت و تاریخ ذخیره شده است، صحیح می باشد یا خیر. مثلا اگر ثانیه بزرگ تر از 59 باشد این مقدار صحیح نمی باشد و با مقدار 0 جایگزین می شود.

برای خواندن اطلاعات مربوط به ساعت و تاریخ از این تابع استفاده می شود.

برای تنظیم اطلاعات مربوط به ساعت آی سی از این تابع استفاده می شود و اطلاعات مربوط به ساعت، دقیقه و ثانیه به عنوان آرگومان ورودی به این تابع ارسال می شوند و این اطلاعات در رجیسترهای مربوط به ساعت و دقیقه و ثانیه قرار می گیرد.

از این تابع به منظور تنظیم اطلاعات مربوط به تاریخ استفاده می شود و اطلاعات مربوط به سال، ماه، روز های سپری شده از ماه و روزهای سپری شده از هفته به عنوان آرگومان های ورودی به این تابع ارسال می شود. اطلاعات ارسالی بر مبنی تاریخ شمسی می باشد.

در انتها می توانید کتابخانه  مربوط به این جلسه را دانلود نمایید.

 DS1307_Library

                                                                                                                                                                 دلتون شاد و لبتون پر خنده

                                                                                                                                                                          محمد هادی دشتی

برای مشاهده آموزش جلسه اول(معرفی هسته آرم و میکروکنترلرهای 32 بیتی شرکت ST  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوم( معرفی نرم افزارهای مورد نیازجهت برنامه نویسی و پروگرام  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سوم( نحوه دانلود آخرین نسخه از نرم افزار STM32CubeMX   ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهارم(نحوه انجام تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پنجم(نحوه برنامه نویسی پروژه چشمک زن با نرم افزار Keil ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه ششم(نحوه تولید کد و تنظیمات در محیط STM32CubeMX و برنامه نویسی در محیط Keil برای راه اندازی کلید) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفتم(معرفی نرم افزار STM32 Flash Loader Demonstrator و نحوه دانلود برنامه و پروگرام کردن میکرو) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هشتم( نحوه راه اندازی ال سی دی کاراکتری-قسمت اول) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نهم( نحوه راه اندازی ال سی دی کاراکتری و آشنایی با دستورات کاربردی کتابخانه ال سی دی کاراکتری ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد ADC(بخش اول)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه یازدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد ADC(بخش دوم)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه دوازدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد تایمر(بخش اول)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد تایمر(بخش دوم)  ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهاردهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی وقفه با تحریک خارجی(جلسه اول) ) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه پانزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی وقفه با تحریک خارجی (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه شانزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی سون سگمنت(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هفدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی سون سگمنت(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه هجدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی کانتر(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه نوزدهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی کانتر(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیستم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد PWM(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد PWM(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و دوم (دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد سریال(بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و پنجم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد DAC(بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و ششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی واحد DAC(بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و هفت(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست و هشت(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه بیست ونهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی ام(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی منابع کلاک (بخش چهارم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی System Tick Timer) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سیو دوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفیSPI (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفیSPI (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی SPI (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و پنج(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد RTC (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و ششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد RTC (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و هفتم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد Watchdog  (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و هشتم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ معرفی واحد Watchdog  (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه سی و نهم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی صفحه کلید ماتریسی 4x4 (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهلم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی صفحه کلید ماتریسی 4x4 (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل و یکم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی صفحه کلید ماتریسی 4x4 (بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل و دوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 (بخش اول)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل و سوم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 (بخش دوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل و چهارم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 بخش سوم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل و پنجم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 (بخش چهارم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل وششم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 (بخش پنجم)) کلیک کنید.

برای مشاهده آموزش جلسه چهل و هفتم(دوره آموزشی میکرو کنترلرهای STM32 _ راه اندازی ال سی دی گرافیکی 128x64 (بخش ششم)) کلیک کنید.

به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن